top of page

Effect van de corona maatregelen op cannabisgebruik

corona virus, Coffeeshop Smokerdam, Amsterdam Oud-Zuid

Onderzoek cannabisgebruik

Het Trimbos instituut heeft met behulp van een online enquête in april  dit jaar het gebruik van hasj en wiet onderzocht. In die eerste weken is ruim 2 van de 5 cannabisgebruikers meer gaan blowen. Slechts een klein deel is minder gaan gebruiken.
 

Over de deelnemers

De enquête is uitgezet via social media en verstuurd naar een groep respondenten die eerder heeft deelgenomen aan Trimbos-onderzoek naar cannabisgebruik.

De deelnemers zijn doelgericht geworven en de steekproef is daarmee niet noodzakelijk representatief voor alle Nederlandse volwassenen die (regelmatig) cannabis gebruiken. De cijfers geven wel een indicatie van het effect van de corona maatregelen op cannabisgebruik.

De meeste respondenten zijn tussen de 20-24 (26,5%) en 25-35 (30,2%) jaar oud, met een gemiddelde leeftijd van 32,6 jaar. Ruim twee derde (66,3%) van de respondenten geeft aan man te zijn.

Bijna driekwart van de respondenten gebruikte voor het ingaan van de maatregelen meestal wiet (71,9%). Ongeveer één op de zes (14,9%) gebruikt meestal hash. Het overige deel gebruikt even vaak hash als wiet (13,2%).

Bijna alle deelnemers (91,7%) gebruiken wiet en/of hash in een joint gemengd met tabak. Een klein deel neemt wiet en/of hash puur in een joint (7,8%) en/of wiet en/of hash verwerkt in voedsel (6,6%).

De resultaten in het kort

In totaal hebben 1563 respondenten de complete vragenlijst ingevuld.

In het kort:

  • 41,3% is vaker hash of wiet gaan gebruiken

  • Het gaat dan vooral om meer gebruik op 1 dag

  • Verveling is de belangrijkste reden om meer te gaan gebruiken

Cannabisgebruik voor coronamaatregelen

Vóór het ingaan van de coronamaatregelen geeft bijna driekwart (67,9%) aan wiet en/of hash (bijna) dagelijks te gebruiken. 15,9% gebruikt een paar keer per week. De overige respondenten gebruiken wekelijks of minder dan wekelijks wiet en/of hash. Op een gebruikers dag gebruikten de respondenten gemiddeld 3,0 joints.

Verandering cannabisgebruik na ingaan maatregelen

Na het ingaan van de coronamaatregelen is bijna de helft van de respondenten (49,4%) even vaak blijven gebruiken. 41,3% zegt vaker wiet en/of hash te zijn gaan gebruiken.

Een veel kleiner deel geeft aan te hebben geminderd (6,6%) of (tijdelijk) te zijn gestopt (2,8%). De antwoordoptie 'Ik ben (tijdelijk) gestopt' is na 157 responsen toegevoegd aan de vragenlijst. Mogelijk ligt het percentage (tijdelijk) gestopte gebruikers dus hoger dan hier is weergegeven. 

Meer cannabisgebruik op 1 dag

Na het ingaan van de coronamaatregelen ligt het percentage (bijna) dagelijks gebruikers op 76,4%. Voor de maatregelen was dit 67,9%. 
Voor de gehele steekproef geldt dat het gemiddeld aantal joints op een gebruikers dag is gestegen van 3,0 joints vóór ingang van de maatregelen naar 3,6 joints na de ingang van de maatregelen. De (bijna) dagelijks gebruikers gaan van gemiddeld 3,4 joints naar 4,2 joints gemiddeld op een gebruikers dag.

Redenen om meer te blowen

Veruit de belangrijkste reden om meer of vaker wiet en/of hash te gebruiken is verveling (78,4% van degenen die meer/vaker gebruiken), gevolgd door stress (36,3%), mentale gezondheid (30,4%), eenzaamheid (29,6%), minder feestjes (26,5%) en het minder zien van vrienden (22,5%).

Manier van gebruik meestal hetzelfde

Op de vraag hoe respondenten of de manier van gebruik na invoer van de corona maatregelen is veranderd, antwoordde 85,6% wiet en/of hash op dezelfde manier te gebruiken als voor het ingaan van de coronamaatregelen; 7,1% geeft aan minder tabak te gebruiken en 2,0% is (meer) edibles gaan eten.

De meest genoemde extra maatregelen die gebruikers treffen zijn: “Ik deel geen joints” en “ik rook niet meer samen met vrienden”. 

 

Bron: Trimbos instituut

bottom of page